قابل توجه دانشجویان ترم تابستانی:

جهت آشنایی با نحوه ارائه برنامه آموزشی ترم تابستانی، وبینار( آموزش نحوه کار دانشجویان با سامانه نوید) در تاریخ 98/05/12 از ساعت9 تا 11 از طریق لینک http://vc.vums.ac.ir/live برگزار میگردد. برای ارت....

اطلاع رسانی در خصوص ترم تابستان سال 1398

قابل توجه دانشجویان ترم تابستانی:
جهت دریافت اطلاعات کامل ترم تابستانی به سایت دانشگاه vums.ac.ir مراجعه نمایید. افرادی که تا کنون در گروه واتس آپ مربوطه عضو نشده اند جهت عضویت با شماره تلفن....